TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no