TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no