TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no