TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no