TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no