TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no