TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no