TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no