TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no