TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no