TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no