TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

On the justification for civil commitment

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no