TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders

TittelPerceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2016
ForfattereOpsal, A, Kristensen, Ø, Vederhus, J-K, Clausen, T
JournalBMC Health Services Research 2016
Volum16:656
NøkkelordOpplevd tvang, Tvangsinnleggelse
URLhttps://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1906-4
DOI10.1186/s12913-016-1906-4
EtikettTvangsinnleggelse, Opplevd Tvang

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no