TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no