TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no