TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Ethical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care

TittelEthical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2014
ForfattereHem, MH, Molewijk, B, Pedersen, R
JournalBMC Medical Ethics
Volum15
Utgave82
DOI10.1186/1472-6939-15-82

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no