TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern

TittelRettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2017
ForfattereStorvik, M
DegreePhD i rettvitenskap
UniversityUniversitetet i Tromsø
ByTromsø, Norge

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no