TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no