TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.

TittelPasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2016
ForfattereBjerkan, GM
Series TitleDet juridiske fakultet
InstitusjonUniversitet i Oslo
Type of WorkMaster Thesis
URLhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-54261

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no