TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon

TittelBrukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2007
ForfattereEvenstad, AMB
Series TitleDet teologiske fakultet
InstitusjonUniversitet i Oslo
Type of WorkMaster Thesis
URLhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-18387

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no