TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no