TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

"Som en livbøye i et opprørt hav…" Skjerming - teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no