TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review

TittelInvoluntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2018
ForfattereWynn, R
JournalInternational journal of mental health systems
Volum12
DOI10.1186/s13033-018-0189-z

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no