TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no