TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured

TittelInvoluntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2015
ForfattereRøtvold, K, Wynn, R
JournalNordic Journal of PsychiatryNordic Journal of Psychiatry
Volum69
DOI10.3109/08039488.2014.987165

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no