TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study

TittelInvoluntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2016
ForfattereRøtvold, K, Wynn, R
JournalInternational Journal of Mental Health Systems
Volum10
DOI10.1186/s13033-016-0048-8
Short TitleInternational journal of mental health systems
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no