TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no