TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no