TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study

TittelHow Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2012
ForfattereJohansen, IHjulstad, Morken, T, Hunskaar, S
JournalInternational Journal of Mental Health Systems
Volum6
Pagination3
Date PublishedApril 20
Type of Articlejournal article
DOI10.1186/1752-4458-6-3
Short TitleInternational journal of mental health systems
EtikettJohansen2012

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no