TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure

TittelA qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2012
ForfattereMattson, ÅL, Binder, P-E
JournalNordic Psychology
DOI10.1080/19012276.2012.768034
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no