TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit

TittelPatients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2010
ForfattereRoaldset, JOlav, Bjørkly, S
JournalPsychiatry Research
DOI10.1016/j.psychres.2010.04.012
EtikettTvangsinnleggelse, Erfaringsbaserte

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no