TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study

TittelSubstance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2011
ForfattereOpsal, A, Kristensen, Ø, Ruud, T, Larsen, TK, Grawe, RW, Clausen, T
JournalNorsk EpidemiologiNorsk Epidemiologi
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no