TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Clinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study

TittelClinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2011
ForfattereIversen, VCabral, Berg, JE, Småvik, R, Vaaler, AEinar
JournalJournal of Psychiatric and Mental Health NursingJournal of psychiatric and mental health nursing
Volum18
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no