TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners

TittelHow involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2017
ForfattereRøtvold, K, Wynn, R
JournalEuropean Psychiatry
Volum41
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no