TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries

TittelInformal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2015
ForfattereValenti, E, Banks, C, Calcedo-Barba, A, Bensimon, C, Hoffmann, K-M, Pelto-Piri, V, Jurin, T, Mendoza, O, Mundt, A, Rugkåsa, J, Tubini, J, Priebe, S
JournalThe International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services
Volum50
DOI10.1007/s00127-015-1032-3
EtikettTvangsinnleggelse, Tvangsmidler, Etikk

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no