TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Attitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway

TittelAttitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2007
ForfattereWynn, R, Myklebust, L-H, Bratlid, T
JournalJournal of Psychiatric Intensive Care
Volum2
ISBN Nummer1742-6464
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no