TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study

Tittel Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2018
ForfattereSvendsen, EJ
UniversityUniversitetet i Oslo
ISBN Nummer978-82-8377-204-3
EtikettTvangsbehandling

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no