TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway

TittelUse of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2018
ForfattereFurre, A
UniversityUniversitetet i Oslo
ISBN Nummer9788283771886
EtikettTvangsmidler

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no