TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne: en systematisk oversikt

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no