TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Psykisk helsevernloven med kommentarer

TittelPsykisk helsevernloven med kommentarer
PublikasjonstypeBøker, bokkapitler
År for utgivelse2016
ForfattereSyse, A
Edition3
Number of Pages544
NøkkelordEtikk, filosofi, juss
Sammendrag

Består av ordinær kommentarutgave samt fire særlige kapitler (Høyesterettsavgjørelser vedrørende psykisk helsevernloven , Juridiske problemer knyttet til behandlingen av personer med alvorlig spiseforstyrrelse, Juridiske problemer knyttet til behandlingen av rusmiddelbrukere, og Menneskerettslige aspekter, ved frihetsberøvelse og tvangs i behandlingsøyemed

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no