TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Medicate, restrain or seclude? Strategies for dealing with violent and threatening behaviour in a Norwegian university psychiatric hospital

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no