TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Staff's Choice of Formal And Informal Coercive Interventions In Psychiatric Emergencies

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no