TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no