TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no