TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Coercion in psychiatric care: clinical, legal, and ethical controversies

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no