TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no