TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no