TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no