TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no