TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Coercion in the delivery of mental health services in Norway

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no